DCSIMG

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

חטיבת הייעוץ המשפטי

אחראית על הייעוץ והליווי המשפטי הכולל של הבנק. היועץ המשפטי הראשי אחראי על קצין הציות הראשי של הבנק.

 

 

*המידע המובא לעיל מעודכן ל-28.8.11 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.