האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

מערך ציות ואכיפה

אחראי ליישום תוכנית הציות בבנק לגבי הוראות צרכניות וליישום החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. 

 

 

המידע המובא לעיל מעודכן ל- 22.10.13 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.