DCSIMG

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

מערך הייעוץ בהשקעות

 אחראי על תורת הייעוץ בהשקעות בניירות ערך ומכשירים פיננסיים, פיתוח מערכות בתחום ההשקעות ומחקר בנושאי שוקי ההון והכספים.

 

*המידע המובא לעיל מעודכן ל-28.8.11 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.