האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

חטיבת הביקורת הפנימית

אחראית על הביקורת הפנימית בקבוצת לאומי. הביקורת מבוצעת על פי חוק הביקורת, הוראות בנק ישראל, ותקנים מקצועיים מקובלים. הביקורת עוסקת, באופן עצמאי ובלתי תלוי, בבחינה והערכה של מערכות הבקרה הפנימית בקבוצה. 

 

 

*המידע המובא לעיל מעודכן ל-28.8.11 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.