DCSIMG

 שערי מטבע חוץ 

 שערי מטבע חוץ 

מידע נוסף בנושא שערי מסחר

  • אחוז השינוי בשערי המטבעות מחושב בהתאם ליחס בין השערים הנקבעים כל מספר דקות.
  • למידע על כל שערי המטבע במהלך יום המסחר הנוכחי הקש על שם המטבע המבוקש.
  • יש לקרוא בעיון את ההבהרות המשפטיות.