האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 כרטיס לאומי CASH 

 כרטיס לאומי CASH 

טעינת וחיובי כרטיס לאומי CASH

ניתן לטעון את הכרטיס בכסף בדרכים הבאות:
1. הוראת קבע: מתבצעת כנגד חיוב חשבון העו"ש בו הונפק הכרטיס אחת לחודש לתקופה של 3 עד 24 חודשים.
- במועד הטעינה, הכרטיס ייטען במלוא סכום ההוראה או בסכום חלקי בהתאם למגבלות הטעינה בכרטיס.

- במידה ולא קיימת יתרת עו"ש מספיקה לא תבוצע הוראה כלל.


2. הוראת טעינה חד פעמית: הוראה מיידית לטעינה מהחשבון בו הונפק הכרטיס.
הטעינה מאושרת באופן חלקי או מלא בהתאם לסכומי הטעינה המותרים בכרטיס ובכפוף ליתרת עו"ש מתאימה.

 

היכן ניתן לטעון את הכרטיס? 
1. טעינה באינטרנט: לקוחות (מעל גיל 16) עם הרשאה לביצוע פעולות באינטרנט, יוכלו לבצע טעינה לכרטיס שהונפק בחשבונם בלבד.

2. טעינה בלאומי 5522*:
- קטינים בגילאי 14-18 בעלי הרשאה טלפונית לקבלת מידע, יוכלו לבצע טעינה לכרטיס שהונפק בחשבונם בלבד.
- במקרה של כרטיס מורשה, יוכל בעל החשבון לטעון את הכרטיס בתנאי שקיימת בחשבון הרשאה טלפונית לביצוע פעולות.

3. טעינה בסניף: באמצעות הוראת קבע או בהוראה חד פעמית.

4. טעינה בבתי עסק: ניתן לטעון את הכרטיס במזומן בחנויות yellow ברחבי הארץ.

 

עסקאות וחיובים

  • כל עסקה מאושרת בכפוף ליתרה צבורה בכרטיס.
  • הכרטיס מחויב מיידית עם ביצוע העסקה או המשיכה

 

פריקת סכומים מהכרטיס

  • ניתן לבצע פריקה של כל הסכום הטעון בכרטיס או חלק ממנו לחשבון בו הונפק הכרטיס.
  • לפריקת סכומים מהכרטיס יש ליצור קשר עם מוקד לאומי בטל: 5522*

 

הבהרות

  • טעינת הכרטיס, לפי המסלול הרלוונטי, הינה בכפוף לחתימה על המסמכים הנדרשים על ידי הבנק ולעמידה בקריטריונים שנקבעו על ידו.
  • עדכון לרשימת בתי העסק בהם ניתן לבצע את טעינת הכרטיס, כפי שתהיה מעת לעת, יפורסם באתר
    לאומי קארד.