האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 תעריפי עמלות. 

 תעריפי עמלות. 

תעריפי עמלות מס"ב

עמלות מסוימות הינן בגין שירותים בגינם משלם הבנק עמלה למרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן- מס"ב).

לקבלת רשימת תעריפי מס"ב המלאה ניתן לפנות לאתר האינטרנט של מס"ב