האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

הרווח הנקי של לאומי למשכנתאות בשנת 2012 הסתכם ב-303 מיליון שקלים

עליה של 49.3% בהשוואה לאשתקד

לאומי למשכנתאות מפרסם היום את תוצאותיו הכספיות, בפעם האחרונה – זאת עם כניסתו לתוקף של מיזוג לאומי למשכנתאות אל לאומי ב-1 בינואר 2013 והפיכתו למערך בתוך בנק לאומי.

 

בשנת 2012 הסתכם הרווח הנקי של לאומי למשכנתאות ב-303 מיליון שקלים - עלייה של 49.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התשואה נטו על ההון הסתכמה בשנת 2012 ב-10.4%, בחישוב שנתי. העלייה ברווח מוסברת בעיקר בגידול בהכנסות מימון נטו, ובכלל זה גידול ביתרות האשראי של הבנק ופירעון של כתבי התחייבות נדחים.

 

האשראי לציבור בניכוי הפרשה להפסדי אשראי, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם ב – 62.4 מיליארד שקלים - לעומת 56.3 מיליארד שקלים בסוף 2011.

 

בשנת 2012 העמיד הבנק הלוואות לדיור, מכספי בנק, בסך של 12.7 מיליארד שקלים לעומת סך של 11.0 מיליארד שקלים, בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של 14.8%.

 

לאומי למשכנתאות נוסד בשנת 1921 ובמשך 91 שנים היה ותיק הבנקים למשכנתאות בישראל. מיזוגו אל תוך לאומי נעשה על מנת להעצים את הסינרגיה בין פעילות המשכנתאות לבין השירותים האחרים שמציע לאומי, ולשפר את השירות והצעות הערך שמקבלים הלקוחות. בעקבות המיזוג החל לאומי למשכנתאות לפעול כמערך עצמאי בתוך החטיבה הבנקאית וראש המערך, אמיר לזר, מדווח לראש החטיבה, תמר יסעור. לאומי למשכנתאות פועל באמצעות כ-110 נציגויות, בתוך סניפי לאומי, ובעקבות המיזוג צפוי להרחיב את פעילותו ברחבי הארץ.