DCSIMG

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

שעות פעילות סניפי לאומי ומוקד 5522* ביום ג', ה- 30.10.2018

לקוחות יקרים, 

 

ביום ג', ה- 30.10.2018 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. 

סניפי לאומי יהיו סגורים לקבלת קהל ביום זה. 

כמו כן, לא יינתן שירות ע"י בנקאי בלאומי 5522* ביום זה.

 

*הוראות שיועברו בכל הערוצים בימים שאינם ימי עסקים, יבוצעו ביום העסקים הבא.

 

ערוצי לאומי דיגיטל עומדים לרשותכם לקבלת מידע וביצוע פעולות בכל עת: