האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 שוק ההון בלאומי 

 שוק ההון בלאומי 

מהלך אופטימיזציה בניכוי המס על פעילות בניירות ערך

בנק לאומי מבצע חישוב אופטימלי של ניכוי המס במקור ("אופטימיזציה") ללקוחות הפעילים בניירות ערך נבחרים.
תדירות האופטימיזציה הינה פעמיים בשנה, בתאריכים 1.7  ו – 1.11. כמו כן מתבצעת אופטימיזציה שנתית במרץ של השנה העוקבת.

 

מטרת המהלך הינה לבצע חישוב של המס המנוכה במקור, באופן שהינו אופטימאלי ללקוח, ע"י קיזוז הפסדים כנגד רווחי הון/ ריבית/דיבידנד/דמי ניכיון (להלן "הכנסות") בניירות ערך ונגזרים, בסדר יורד בהתאם לגובה שיעורי המס החלים על ההכנסות, החל משיעור המס הגבוה לשיעור המס הנמוך וזאת בהתאם לכללים שנקבעו ע"י רשות המיסים.

 

במקרים הרלבנטיים, יבוצע החזר מס שנוכה במקור ישירות לחשבון הלקוח.
 

האופטימיזציה מבוצעת בגין עסקאות שבוצעו מתחילת שנת המס ועד לתום החודש הקודם לחודש בו בוצעה האופטימיזציה , באותה שנת מס.

 

מס' הערות ודגשים:

  1. חישוב האופטימיזציה מבוצע רק ללקוחות יחידים תושבי ישראל, תושבי חוץ, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים.
  2. חישוב האופטימיזציה מבוצע רק בגין רווחים והפסדים הנכללים בקופות הקיזוז של הלקוח.
  3. לא יבוצעו החזרי מס בגין מס ששולם בחו"ל.
  4. ללקוחות שיקבלו החזרי מס כתוצאה מהאופטימיזציה תישלח הודעה על כך, הכוללת גם נתוני קופות קיזוז לפני ואחרי ביצוע האופטימיזציה.
  5. האופטימיזציה מתייחסת למס שנוכה במקור ואין מדובר בחבות מס סופית ללקוחות.
  6. החישובים לצורך האופטימיזציה נכונים ליום ביצוע החישוב ונעשים בהתאם לנתונים הקיימים במערכות הבנק ביום זה. במידה ויחולו שינויים בנתונים תבוצע אופטימיזציה נוספת בהמשך שנת המס וחשבון הלקוח יחויב/יזוכה בהתאם לשינויים שחלו.