האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2013

רווח נקי של 1,947 מיליון שקלים לקבוצת לאומי בשנת 2013

  • בנטרול הפסדי החברה לישראל תשואה של כ-9%

 

  • עלייה של 5.7% בהיקף ההכנסות ל-12.9 מיליארד שקלים

 

  • אחוז הפרשות להפסדי אשראי של 0.11% - הנמוך במערכת הבנקאית

 

  • מצבת העובדים בקבוצה ירדה ב-687 עובדים, מתחילת 2012 (מועד השקת תוכנית ההתייעלות) ועד לסוף 2013

 

  • לאומי מגדיל את יעד תוכנית ההתייעלות התלת שנתית לכ-1,000 עובדים (לשנים 2012-2014) – עד סוף 2014 מתוכנן כי מצבת העובדים תקטן
    ב-300 עובדים נוספים

 

  • לראשונה מזה שנים ירידה בהוצאות השכר של הבנק בשנת 2013

 

  • הוצאות תפעוליות ואחרות קטנו ב-1.8%, ל-8,933 מיליון שקלים