האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 לאומי בזמן 

 לאומי בזמן 

רשימת הודעות לחבילה משולבת

במסגרת החבילה המשולבת תוכל לקבל:

 • הגדרת הודעות SMS בנושאי עו"ש ושוק ההון ללא הגבלה על מספר ההודעות.

 • עדכונים שוטפים כאשר:
  • פנקס שיקים ממתין לך בסניף
  • ניצול 80%-100% ממסגרת האשראי בחשבון
  • כרטיס אשראי ממתין לך בסניף

 

רשימת ההודעות המלאה על אירועים בחשבון לפי הגדרה מראש במסגרת החבילה המשולבת:

שם ההודעה סוג ההודעה
הפקדת מזומן בחשבון מיידית*
משיכת מזומן מהחשבון מיידית
משיכה מכספומט מיידית
משיכת שיק מהחשבון מיידית
הפקדת שיק מיידית
החזרת שיק/שטר/חיוב לחשבון הלקוח מיידית
העמדת הלוואה במט"י מיידית
העמדת הלוואת מט"ח מיידית
העברה לחשבון אחר מיידית
קבלת תמורות יצוא מיידית
פתיחת א.ד. יצוא מיידית
העברות מט"ח מחו"ל מיידית
קבלת דוקומנטים באשראי דוקומנטרי יבוא מיידית
קבלת דוקומנטים לגביה יבוא מיידית
שינוי פרטי מוטב מיידית
ביצוע פעולה בני"ע מיידית
יתרת זכות/חובה בחשבון רגילה**
חיוב בחשבון רגילה
זיכוי בחשבון רגילה
סה"כ משיכות כספומט מתחילת החודש רגילה
סך חיובים עתידיים בכרטיס אשראי רגילה
מועד פירעון פיקדון שקלי רגילה
פירעון פיקדון שקלי ביום נוכחי רגילה
מועד פירעון חיסכון רגילה
שיערוך פקדונות בש"ח רגילה
פירעון הלוואת מט"י ליום נוכחי רגילה
מצב הלוואות (שיערוך) רגילה
שווי תיק ני"ע רגילה
שערי מט"ח יציגים רגילה
הודעות שוק ההון מיידית
העברה לחשבון לקוח אחר בלאומי מיידית
העברה לחשבון לקוח בבנק אחר מיידית
העברה בין חשבונותיך בלאומי מיידית
העברות לצד ג' - העברה לחשבון בודד מיידית
העברות לצד ג' - העברה ברשימה מיידית
העברות לצד ג' - העברת משכורת מיידית
העברות לצד ג' - העברת זהב מיידית
העברות לצד ג' - תשלום לאומי Pay למוסדות מיידית
העברות לצד ג' - תשלום חשבון בזק / חשמל מיידית
הודעה על פנקס שיקים שממתין בסניף מיידית
שינוע פנקסים לסניף אחר מיידית
ביטול פעולה הפקדת מזומן מיידית
ביטול פעולה משיכת מזומן מיידית
ביטול פעולה  משיכת שיק מיידית
ביטול פעולה משיכת שיק/ים מיידית
ביטול פעולה הפקדת שיק/ים מיידית
ביטול פעולה העברה לחשבונך מיידית
ביטול פעולה העברה מחשבונך מיידית
ביטול פעולה העמדת הלוואה מיידית
ביטול  פעולת ביצוע מכירה/קניה בניירות ערך מיידית
ביטול הודעה על פנקסי שיקים שממתינים בסניף מיידית
ניצול 80%-100% ממסגרת האשראי בחשבון רגילה
ניצול מעל 100% של מסגרת האשראי בחשבון רגילה
תום תוקף מסגרת אשראי רגילה
משלוח כרטיס האשראי בדואר לכתובת הלקוח רגילה
כרטיס אשראי ממתין לך בסניף רגילה
תזכורת על כרטיס אשראי שטרם עבר החייאה רגילה
תזכורת לאימות הטלפון הנייד רגילה

 

* הודעה מיידית - מתקבלת לאחר התרחשות האירוע.
** הודעה רגילה - מתקבלת ביום העסקים הבא שלאחר האירוע.

 

פיצול הודעות 

 • אורך הודעת ה-SMS מוגבל. האורך המקסימלי תלוי בספק הסלולרי ובשפת ההודעה.
 • אם ההודעה הנשלחת ארוכה מהאורך המקסימלי, היא תפוצל לכמה הודעות SMS.
 • ייתכן כי ההודעות יתקבלו במכשירך שלא על פי הסדר שבו נשלחו.

 • העמלה שגובה הבנק בגין הודעה שפוצלה למספר הודעות זהה לעמלה בגין הודעה בודדת.

 

הבהרות

 

בכפוף לתנאי ההצטרפות לשירות..