האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הגנת הסייבר בלאומי 

 הגנת הסייבר בלאומי 

תנאים למתן הוראות

  • ההתכתבות תתבצע עם בנקאי במרכז בנקאות ו/או ע"י מערכת אוטומטית באמצעות צ'אט בוט.
  • חשוב לבדוק שאחרי הכניסה לקישור ולפני ביצוע הפעולה/קבלת המידע, שהנך בחשבון הרלוונטי.
  • השירות ניתן ללא עלות. הוראות שיבוצעו במסגרת השירות יחויבו בעמלות לפי הקבוע בתעריפון הבנק ובהתאם לתנאי ניהול החשבון.
  • השירות אינו מיועד להעברת הוראות לביצוע בניירות ערך.
  • הפעולה מותנית באישור בנקאי.
  • לקוחות עסקיים בעלי הרכבי חתימות יוכלו לקבל מידע בלבד בהתאם להרכב החתימות.