DCSIMG

 גלישה בטוחה באחריות 

 גלישה בטוחה באחריות 

תנאים למתן הוראות

  • ההתכתבות תתבצע עם בנקאי במוקד לאומי 5522*.
  • שרות הצ'אט ניתן ללא עלות. הוראות שיבוצעו במסגרת השירות יחויבו בעמלות לפי הקבוע בתעריפון הבנק.
  • השרות אינו מיועד להעברת הוראות לביצוע בניירות ערך ובמטבע חוץ.
  • הפעולה מותנית באישור בנקאי.