האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הגנת הסייבר בלאומי 

 הגנת הסייבר בלאומי 

תנאים למתן הוראות

  • ההתכתבות תתבצע עם בנקאי במרכז בנקאות ו/או ע"י מערכת אוטומטית באמצעות צ'אט בוט.
  • חשוב לבדוק שאחרי הכניסה לקישור ולפני ביצוע הפעולה/קבלת המידע, שהנך בחשבון הרלוונטי.
  • השירות ניתן ללא עלות. הוראות שיבוצעו במסגרת השירות יחויבו בעמלות לפי הקבוע בתעריפון הבנק ובהתאם לתנאי ניהול החשבון.
  • השירות אינו מיועד להעברת הוראות לביצוע בניירות ערך.
  • הפעולה מותנית באישור בנקאי.
  • לקוחות עסקיים בעלי הרכבי חתימות יוכלו לקבל מידע בלבד בהתאם להרכב החתימות.