האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סוגי חשבונות 

 סוגי חשבונות 

ללקוחות פותחי חשבון ביתרה קרדיטורית (יתרת זכות)

להלן פירוט של כמה מהשירותים/אמצעי התשלום שלאומי מעמיד לרשות לקוחותיו לצורך ניהול חשבון עובר ושב במטבע ישראלי ביתרת זכות*:

 

1. ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה:  

זו שיטה שמאפשרת לבצע תשלומים לגופים שונים, כמו: עיריות, מועצות חברת חשמל וכו'. בשיטה זו, הלקוח מעניק לבנק הרשאה לחייב את החשבון שלו  ולזכות את חשבונו של הגוף (המוטב), על פי חיוב שיציג אותו גוף (מוטב).  

 

 

2. כרטיס בנק לחיוב מיידי (דביט קארד):

כרטיס דביט הוא כרטיס לחיוב מיידי ומשיכת מזומן בארץ ובחו"ל. בשונה מכרטיס אשראי (שמאפשר את דחיית התשלום), בכרטיס דביט החיוב יבוצע באופן מיידי בהתאם ליתרת הזכות בחשבון, כאשר אין אפשרות לחרוג מסכום תקרת העסקאות היומיות שמותרת בכרטיס. הכרטיס מאפשר גם לקבל מידע על החשבון באמצעות עמדות דיגיטל.

 

 

3. כרטיס בנק למשיכת מזומנים (כספומט):

הכרטיס מאפשר למשוך מזומן במכשירים אוטומטיים בישראל. מאפשר גם לקבל מידע על החשבון  בבנק באמצעות עמדות דיגיטל.

 

 

4. ביצוע פעולות וגישה למידע  בערוצי בנקאות בתקשורת:

ביצוע פעולות מסוימות וגישה למידע בערוצי דיגיטל שהבנק מעמיד לרשות לקוחותיו מעת לעת.

 

 

5. שיקים:

הנפקת פנקסי שיקים תאפשר לבצע משיכות מהחשבון באמצעותם.

 

 

6. עמדות דיגיטל בשירות עצמי:

עמדות שירות עצמי דיגיטליות שמאפשרות ללקוח עיון וקבלת נתונים שונים אודות החשבון שלו בבנק באמצעות כרטיס מגנטי (חשוב לציין שניתן לקבל כרטיס מגנטי לקבלת מידע, גם אם לא מקבלים כרטיס כספומט/דביט).

 

 

לפרטים על שירותים/אמצעי תשלום נוספים שקיימים בבנק ולכל הבהרה נוספת, נשמח לעמוד לרשותך.

 

 

* הצטרפות לשירותים ואמצעי תשלום שקיימים בבנק ושימוש בהם כפופים לתנאים ומגבלות שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת, לשיקול דעת הבנק, ולכל דין.