האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות מובנים 

 פקדונות מובנים 

פיקדון מובנה מאפשר לך להשקיע בפקדונות שהתשואה שלהם מותנית בביצועי נכסים שונים,
מהארץ או משווקים פיננסיים בעולם.
בפקדונות המוצעים כיום על ידי הבנק, קרן הפיקדון מובטחת במטבע ההפקדה, במועד הפירעון.

 

להבדיל מפקדונות וחסכונות אחרים, המעניקים לך ריבית מובטחת מראש, בפיקדון מובנה - הריבית
מותנית בנכסי בסיס שונים ותשלומה אינה וודאי. עם זאת, קיים סיכוי לקבלת ריבית גבוהה יותר
מאשר בפקדונות שהריבית בגינם מובטחת.

 

נכסי הבסיס הנפוצים הם: מניות ומדדי מניות, סחורות, שערי חליפין, ריביות ועוד.
קיימים מנגנונים שונים הקובעים כיצד תחושב הריבית המותנית בנכס הבסיס.