האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות מובנים 

 פקדונות מובנים 

1. תקופת הפיקדון
לפני ביצוע ההפקדה לפיקדון, יש לבחון את אורך תקופת הפיקדון ולוודא שלא קיים צורך להשתמש בכסף המושקע במהלכה (למשל לקניית דירה, החלפת רכב וכ"ו), כיוון, שעל פי רוב, לא ניתן לצאת מהפיקדון באמצע התקופה.

 

2. נכס הבסיס
בפיקדון מובנה הריבית מותנית בביצועי נכס הבסיס. נכס הבסיס יכול להיות מניה בודדת, מדד מניות,
מספר מניות או מדדים, ריביות, מטבעות, שערי חליפין וסחורות וכו'.

 

3. מנגנון חישוב הריבית
מנגנון הקובע כיצד תחושב הריבית. ישנם מנגנונים רבים ושונים לחישוב הריבית.
להלן שתי דוגמאות למנגנון חישוב ריבית:

 

  • דוגמה א' - השתתפות ב- 65% מעליית מדד המעו"ף לפי תצפיות הנקבעות מראש (למשל תצפיות רבעוניות). בסוף התקופה יילקח ממוצע שערי הסגירה במועדי התצפיות שהוא המדד הקובע, ויחולק בשער הסגירה במועד תחילת הפיקדון - מדד הבסיס. לאחר מכן תוכפל התוצאה באחוזי השתתפות.

 

  • דוגמה ב' - אם בתאריך מסוים (המוגדר מראש בתנאי הניהול של העסקה), שער החליפין יהיה שווה ל-3.50 שקלים לדולר או גבוה מזה, תשולם ריבית שנתית של 8% בגין סכום ההפקדה. בסוף התקופה ייבחן האם התנאי התקיים: אם כן - תשולם הריבית המותנית, ואם לא - לא תשולם ריבית כלל.

 

4. קרן הפיקדון ומטבע ההפקדה
עליך לבדוק האם קרן ההפקדה מובטחת בתום תקופת הפיקדון והאם ישנן הצמדות על קרן ההפקדה
(לדוגמא, האם קרן ההפקדה היא בשקלים צמודים לדולר).
כמו כן, יש לבחון באיזה מטבע מוצע הפיקדון המובנה. חשוב לשים לב: אם לדוגמא, מדובר בפיקדון בו מטבע ההפקדה הוא דולר ואינך מחזיק דולרים, מומלץ לבדוק האם כדאי להמיר את השקלים לדולרים וכן לקחת בחשבון שאם בסוף התקופה שער הדולר ירד, אמנם קרן ההפקדה הדולרית תשמר אך שוויה בשקלים יירד.

 

דף המוצר
בעת הוצאת פיקדון מובנה חדש, לאומי מפרסם, על פי רוב, דף מוצר מיוחד לאותו הפיקדון.
בדף זה תוכל למצוא את מאפייני הפיקדון, תיאור קהל היעד המתאים וכן רקע כלכלי על נכס הבסיס.

 

לדוגמה של דף מוצר לדוגמה של דף מוצר