האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות מובנים 

 פקדונות מובנים 

  יתרונות אפשריים להשקעה בפקדונות מובנים:

 • סיכוי ליהנות מתשואה מוגדלת לעומת פקדונות שהריבית בגינם מובטחת.
 • הבטחת הקרן בסוף חיי הפיקדון, במטבע ההפקדה*.
 • גיוון תיק ההשקעות ע"י חשיפה לשווקים ו/או סקטורים אשר לעיתים לא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר.
 • אפשרות להשקעה בסכומים נמוכים יחסית.
 • ההפסד האלטרנטיבי, הפסד הריבית על פיקדון רגיל, ידוע כבר בתחילת התקופה.

 

*בפקדונות בהם קרן ההפקדה מובטחת.

 

אל תשכח לבחון את הסיכונים הקיימים בהשקעה בפיקדון מובנה:

 • סכום ההשקעה לא ניתן למשיכה במשך כל תקופת הפיקדון.
 • הריבית בפיקדון המובנה אינה מובטחת. קיים סיכון שלא תקבל ריבית כלל או שתקבל ריבית
  הנמוכה מהריבית חסרת הסיכון.
 • לעיתים, מנגנון החישוב של הריבית המותנית שונה מביצועי השוק, וישנה אפשרות שתקבל תשואה נמוכה מאשר בהשקעה ישירה בנכס הבסיס.
 • ככלל, פקדונות מובנים מוגדרים כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד.

 

לכן, טרם ההשקעה בפקדונות מובנים, עליך לשקול את מכלול ההיבטים הכרוכים בהשקעה מסוג זה, יתרונותיה וחסרונותיה, הסיכונים הטמונים בה והתאמתה עבורך.