DCSIMG

 מבצע השקעות 

 מבצע השקעות 

  •  ניתן להפקיד למוצרים שבמבצע באמצעות אתר האינטרנט, לאומי 5522*, עמדות לאומי דיגיטל*, ישיר לאומי וסניפי לאומי.
  • *הפקדות בעמדות לאומי דיגיטל ניתן לבצע רק לחיסכון "שוקו וניל" לשנתיים.
  • פרטים מורחבים עבור הפקדונות, כולל מדרג הריביות, ניתן לראות בעת ביצוע ההפקדה באתר "גלישה ישירה".
  • הבנק רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • אין הפרסום מהווה ייעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.
  • ט.ל.ח