DCSIMG

 הלוואה לסטודנטים באוניברסיטה העברית 

 הלוואה לסטודנטים באוניברסיטה העברית 

 

 

למידע מורחב אודות הסניף, שעות הפעילות ועוד >>

 

 

הבהרות:

  • פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי
  • העמדת ההלוואה כפופה לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו
  • תנאים מלאים ומחייבים בסניף לאומי
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל