האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות מובנים 

 פקדונות מובנים 

הבהרות

  • פרסום זה הינו לצרכי מידע כללי בלבד.
  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה בפיקדונות מובנים ו/או במוצר אחר כלשהו, ואינו מחליף ייעוץ כללי ו/או אישי המתחשב בצרכיו הייחודיים של הלקוח. החלטות ההשקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו, נכסיו, ורמת הסיכון שהוא מוכן להיחשף אליה.
  • ביחס לפיקדונות מובנים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הינו בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות.
  • מובהר בזאת כי פיקדונות מובנים מוגדרים כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד. עוד מובהר כי ביחס לפקדונות מובנים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הינו בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות.
  • התנאים המדויקים של כל פיקדון הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון.
  • ניתן לבצע הפקדה באינטרנט עד יום לפני תחילת הפיקדון המובנה.
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות לקבלת פיקדונות.