האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 נתונים פיננסיים 

 נתונים פיננסיים 

כדי שתוכלו לתכנן את המשכנתא שלכם בדרך הטובה ביותר, ריכזנו עבורכם נתונים וכלים פיננסיים שימושיים, הן בתחום המשכנתאות והן בתחומים כלכליים נוספים. כך תהיה לכם גישה דרך מקום אחד לנתונים חשובים שיכולים להשפיע על החלטותיכם.  

 

עוגני ריביות משתנות

 הלוואת משכנתא יכולה להיות בריבית קבועה לכל אורך חייה, או בריבית המשתנה מדי תקופה. בהלוואות בריבית משתנה, הריבית, נקבעת על פי ה"עוגן" (בתוספת אחוז מסויים), בעת מתן ההלוואה ולאחר מכן בכל נקודת שינוי ריבית - פרמטר אובייקטיבי וידוע מראש. כשה"עוגן" עולה – הריבית עולה, וכשה"עוגן" יורד – הריבית יורדת.

 

כך תאתרו את עוגני הריביות המשתנות הנהוגים בלאומי למשכנתאות:

 

 • ריבית הפריים
  ריבית זו מבוססת על ריבית הבסיס אותה קובע בנק ישראל מדי חודש, בתוספת שכיום עומדת על 1.5%. למשל: אם ריבית בנק ישראל נקבעת על 1.75%, ריבית הפריים של לאומי תתעדכן ל  3.25%
  את שיעורי ריבית הפריים ההיסטוריים ניתן לראות באתר בנק ישראל.
   
 • עוגן משכנתאות צמודות מדד 
  עוגן זה מתבסס על הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד שניתנו במהלך חודש, המתפרסמת ע"י בנק ישראל במהלך החודש העוקב. הריבית הרלוונטית ממוקמת תחת הכותרת "ממוצע", הנמצאת בטבלה באתר בנק ישראל, בעמודה האחרונה משמאל. 
   
 • עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות לא צמודות
  מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא איגרת חוב ממשלתית, לתקופה של עד שנה אחת, המונפקת על ידי בנק ישראל ונסחרת בבורסה. עוגן המק"מ בלאומי למשכנתאות נקבע כשיעור התשואה של המק"מ ל-12 חודשים. ניתן להגיע לנתוני עוגן המק"מ דרך אתר בנק ישראל בלחיצה על הקישור הבא הקישור הבא.
   
 • עוגן מק"מ
  מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא איגרת חוב ממשלתית, לתקופה של עד שנה אחת, המונפקת על ידי בנק ישראל ונסחרת בבורסה. עוגן המק"מ בלאומי למשכנתאות נקבע כשיעור התשואה של המק"מ ל-12 חודשים. ניתן להגיע לנתוני עוגן המק"מ דרך אתר בנק ישראל בלחיצה על הקישור הבא הקישור הבא.

 

 נתונים כלכליים נוספים: 

 • שער הדולר ארה"ב
  בהלוואה המתנהלת על-פי שער דולר ארה"ב , ההחזרים החודשיים משולמים בש"ח, בהתאם לשער היציג של הדולר לעומת השקל. כלומר: כאשר השער היציג של הדולר עולה לעומת השער היציג במועד נטילת ההלוואה - הסכום לתשלום עולה יחד עמו, וכאשר השער היציג של הדולר יורד - הסכום לתשלום יורד בהתאם.

 

 • שער האירו
  בהלוואה ה מתנהלת על-פי שער האירו ההחזרים החודשיים משולמים בש"ח, בהתאם לשער היציג של האירו לעומת השקל. כלומר: כאשר השער היציג של האירו עולה לעומת השער היציג במועד נטילת ההלוואה - הסכום לתשלום עולה יחד עמו, וכאשר השער היציג של האירו יורד - הסכום לתשלום יורד בהתאם.

 

 • מדד המחירים לצרכן
  אחד המאפיינים החשובים של כל משכנתא הוא ההצמדה שלה למדד זה או אחר. כל הלוואה יכולה להיות צמודה או לא צמודה. ההצמדה למדד משפיעה על  יתרת ההלוואה שנותרה לתשלום ועל ההחזר החודשי – אם המדד עולה, יתרת ההלוואה וההחזר החודשי עולים. חישובי ההצמדה מתבצעים מדי חודש
   
  כאשר מדברים על "הצמדה למדד" בישראל, מתכוונים בדרך כלל להצמדה למדד המחירים לצרכן – מדד המחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונערך על פי "סל תצרוכת" ממוצע הנקבע על ידי הלשכה. המדד מפורסם מדי 15 בכל חודש, ומבטא את שיעור האינפלציה בישראל.
  לצפייה במדד המחירים לצרכן לחצו כאן.
   
 • מדד תשומות הבנייה
  מדד מחירי תשומות בנייה למגורים מודד את השינויים החלים במשך הזמן
  בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית
  בתי מגורים והמייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה.
  המדד כולל את מרכיבי הבניה השונים כגון: שכר עבודה, חומרי בנייה, מלט, חומרי מחצבה, ומוצרים נוספים כמו כלים, מוצרי חשמל ועוד.

  המדד מחושב ומפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי 15 לכל חודש . וכולל גם מערכת של תת-מדדים לפי פרקי בנייה. המדד משמש בעיקר כבסיס להצמדת מחירים בחוזי בנייה וכמדד כללי של שינויי מחירים בענף הבנייה.
  המדד מתבסס על ממצאי סקר הוצאות בבניית בנייני מגורים חדשים שנערך מעת לעת.
  במסגרת המדד נמדדים ישירות מחיריהם של חומרים ושירותים. מחירי החומרים והשירותים
  נאספים ממדגם של סיטונאים ויצרנים המספקים חומרים ושירותים לקבלנים בכל
  אזורי הארץ.  

  לצפייה במדד תשומות הבנייה לחצו כאן.