האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מסלולי משכנתא 

 מסלולי משכנתא 

כדי להקל עליכם להבין את ההבדלים המרכזיים בין מסלולי ההלוואה השונים, ריכזנו אותם עבורכם כאן, כולל פירוט על כל מסלול בנפרד.

 

מסלול ההלוואה התנהגות הריבית סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל* הצמדה למדד המחירים לצרכן

עמלת היוון במקרה של פירעון

מוקדם

ריבית משתנה על בסיס הפריים צמודה לשינוי ריבית הפריים הנהוגה בבנק לאומי 1 לא צמוד ללא עמלת היוון
ריבית משתנה על בסיס דולר ארה"ב משתנה מדי 6 חודשים בהתאם לשיעור ריבית הליבור דולר ארה"ב 1 לא צמוד ללא עמלת היוון
ריבית משתנה על בסיס אירו משתנה מדי 6 חודשים בהתאם לשיעור ריבית הליבור אירו 1 לא צמוד ללא עמלת היוון
ריבית משתנה על בסיס עוגן מק"מ משתנה פעם בשנה, בהתאם לשינוי בריבית עוגן המק"מ לשנה 1 לא צמוד ללא עמלת היוון
ריבית משתנה כל שנה, צמודה למדד משתנה מדי שנה, בהתאם לריבית עוגן משכנתאות צמודות מדד או עוגן אג"ח צמוד 1 צמוד ללא עמלת היוון במחצית השנייה של כל חודש, ובנקודת שינוי הריבית מדי שנה
ריבית משתנה כל שנתיים, צמודה למדד משתנה מדי שנתיים, בהתאם לריבית עוגן משכנתאות צמודות מדד או עוגן אג"ח צמוד 1 צמוד ללא עמלת היוון במהלך השנתיים הראשונות במחצית השנייה של כל חודש, ובנקודת שינוי הריבית מדי שנתיים
ריבית משתנה כל 5 שנים, צמודה למדד משתנה מדי 5 שנים, בהתאם לריבית עוגן משכנתאות צמודות מדד או עוגן אג"ח צמוד 2 צמוד ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית
ריבית משתנה כל 5 שנים, לא צמודה למדד משתנה מדי 5 שנים, בהתאם לריבית עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות נסחרות לא צמודות לתקופה של חמש שנים 2 לא צמוד ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית
ריבית קבועה צמודה למדד קבועה 3 צמוד יתכן ותהיה
משכנתא בטוחה (ריבית קבועה לא צמודה למדד) קבועה 3 לא צמוד יתכן ותהיה
זכאות משרד הבינוי והשיכון קבועה אינו נכלל צמוד ללא עמלת היוון

 

 

*מגבלות בנק ישראל לפי סוג ההגבלה:
1. סך הרכב המסלולים בקטגוריה זו לא יעלה על שליש מגובה ההלוואה
2. סך הרכב המסלולים בקטגוריה זו לא יעלה על שני שליש מההלוואה (כאשר קטגוריה 1 נכללת בשני שליש)

3. סך הרכב המסלולים בקטגוריה זו חייב להיות לפחות שליש מגובה ההלוואה


הנתונים המופיעים בטבלה לעיל הינם נתונים כלליים בלבד ולא מחייבים המסופקים לכם על מנת שתקבלו מושג כללי לגבי מסלולי ההלוואה. יחד עם זאת, תנאי ההלוואה ייקבעו פרטנית בלאומי למשכנתאות בעת קבלת ההלוואה ועל פי מסמכי האשראי המחייבים.

 

להורדת טבלה מפורטת  להדפסה (PDF) לחצו כאן >

 

 

*אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל