DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מידע על המשכנתא שלך 

 מידע על המשכנתא שלך 

יש לכם משכנתא בלאומי למשכנתאות וחשבון בלאומי?

ניתן לקבל מידע על המשכנתא דרך חשבונכם האישי באתר האינטרנט של לאומי. המידע מתעדכן מדי יום עסקים, וכולל מידע עדכני ומפורט אודות המשכנתא, כגון: יתרת ההלוואה, גובה ההחזר החודשי, מסלולי ההלוואה, הריביות במסלולי ההלוואה, תאריך סיום ופרטים נוספים לשימושכם.

 

האפשרות בצפייה מותנית בקיום הרשאה לקבלת מידע בערוצים הישירים. לקוחות לאומי שאין להם הרשאה לחשבון האישי באתר האינטרנט של לאומי - אנא פנו לסניף לאומי בו מתנהל חשבונכם. לקוחות בעלי כרטיס אשראי אשר מעוניינים להצטרף לאתר האינטרנט של לאומי לצורך קבלת למידע בלבד יכולים לעשות זאת ישירות דרך האתר: לפתיחת חשבון בלאומי לחצו כאן >

 

 

צריכים אישורים ומידע מנציג טלפוני?

התקשרו למרכז שירות הלקוחות בטל' 6062*

לשעות הפעילות לחצו כאן>>

 

 

מהו כרטיס המידע, וכיצד ניתן לקבלו?

 

 כל לווה בלאומי למשכנתאות יכול לקבל כרטיס מידע מגנטי, באמצעותו ניתן לברר בעמדות "מידע לאומי", הנמצאות בסניפי לאומי, את הפרטים הבאים: 

  • יתרת ההלוואה נכון לסוף החודש הקודם (היתרות אינן כוללות נתונים לגבי עמלות פירעון מוקדם)
  • החזרים חודשיים מתחילת השנה
     

את המידע ניתן לקבל באמצעות עמדות "מידע לאומי" הנמצאות בסניפי בנק לאומי.

 

 

ההנפקה הראשונה של כרטיס המידע אינה כרוכה בעמלה. כדי לקבל את הכרטיס פנו למרכז שירות הלקוחות ולציין עבור אילו לווים מבקשים להזמין כרטיס (ניתן להזמין כרטיס לכל אחד מהלווים).

 

אנו נשלח אליכם טופס מתאים, עליו תצטרכו לחתום, ולציין את שם הסניף של הבנק בו ברצונכם לקבל את הכרטיס. עליכם להחזיר את הטופס החתום בדואר לשרות הלקוחות, לת.ד. 69 ת"א מיקוד 61000. כרטיס המידע ימתין לכם בסניף כשבועיים לאחר הגעת הטופס החתום לבנק.

 

 

להזמנת הכרטיס התקשרו למרכז שירות הלקוחות בטל' 6062*

לשעות הפעילות לחצו כאן>>