האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 רישום זכויות מקרקעין 

 רישום זכויות מקרקעין 

פרטים על רישום בטאבו ומנהל מקרקעי ישראל

 

הטאבו ומנהל מקרקעי ישראל הם שני מוסדות בהם מנוהלים תהליכי רישום זכויות על נכסים במדינת ישראל, המוקמים על אדמה פרטית או על אדמת מדינה. את ענייני הבעלות על הנכס יש להסדיר במוסדות המתאימים השונים, לאחר שהנכס כבר נרכש בפועל.

 

להלן הסוגיות הנפוצות בנושא זה:

 

  • למי לפנות לקבלת טפסים בכדי לרשום את הבית על שמנו בטאבו? 
    לצורך רישום הלווים כבעלי הנכס בטאבו ואת לאומי למשכנתאות כבעלי המשכנתא על הנכס, יש צורך במסמך הנקרא שטר משכנתא.

    לצורך הנפקת שטר המשכנתא יש לפנות למרכז שירות הלקוחות.

    לאחר מסירת השטרות בטאבו וחתימתו על גביהם, יש לשלוח עותק מקור חתום ע"י הטאבו לת"ד 69, תל אביב, מיקוד 61000, לצורך טיוב בטחונות. 

  • קיבלנו מכתב על פיו טרם המצאנו את כתב ההתחייבות של מנהל מקרקעי ישראל/החברה לרישום משכנתא לטובת הבנק. מה לעשות?  

    במקרים מסוימים ההלוואה מתבצעת כנגד התחייבות הלווים לספק התחייבות מנהל מקרקעי ישראל/חברה משכנת במועד מאוחר יותר כפי שנקבע בחוזה ההלוואה. אם מסמך זה לא סופק עד אותו מועד,ישלח הבנק ללקוחות מכתב המתריע על כך וההלוואה תחויב בעמלה על פי לוח העמלות של הבנק כל חצי שנה עד שהנושא יטופל (המכתב הראשון אינו מחויב בעמלה).

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל