האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 פירעון מוקדם 

 פירעון מוקדם 

אם תרצו לפרוע את המשכנתא לפני תום תקופת ההלוואה, או להחליף מסלול הלוואה במהלכה (כלומר, למחזר את המשכנתא), תידרשו לשלם עמלות הנובעות מפירעון מוקדם של ההלוואה. 

 

עמלת הפירעון המוקדם מורכבת מרכיבים שונים, הנקבעים על פי מסלול ההלוואה:

 

1. עמלה תפעולית (דמי טיפול): תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה. גובה העמלה מופיע בסעיף הפירעון      המוקדם בפרק 3 (אשראי) בתעריפון העמלות של לאומי למשכנתאות.  עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.
 

2. עמלת אי הודעה מוקדמת: עמלה זו נגבית רק במקרה בו לא הודעתם בכתב על כוונתכם לסלק את ההלוואה כפי המפורט בדף הסבר עמלת פירעון מוקדם בדף הסבר עמלת פירעון מוקדם. גובה העמלה: 0.1% מהסכום  הנפרע בפירעון מוקדם.  במקרה בו ניתנה ללווה על ידי לאומי למשכנתאות הלוואה חדשה לצורך פירעון ההלוואה המקורית (מחזור  ההלוואה למסלול אחר) לא תיגבה העמלה האמורה ביחס לסכום ההלוואה החדשה שניתנה. 

 

3. עמלת היוון: עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר. אופן חישוב עמלה זו נקבע על ידי המפקח על הבנקים בהתאם לנוסחה על ידו. פירוט אופן החישוב נמצא בסעיף 3, בעמוד 2, בדף ההסבר עמלת פירעון מוקדם. בדף ההסבר עמלת פירעון מוקדם. הריבית הממוצעת על המשכנתאות היא נתון שנמדד ומפורסם על ידי בנק ישראל, ואשר לוקח בחשבון את כלל המשכנתאות הניתנות בישראל. את שיעורי הריביות האלה ניתן לבדוק במקומות הבאים:

 

הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד, המשמשת לחישוב עמלת פירעון מוקדם בהלוואות צמודות מדד.

 

הריבית הממוצעת על משכנתאות שאינן צמודות מדד, המשמשת לחישוב עמלת פירעון מוקדם בהלוואות בריבית קבועה לא צמודה למדד.

 

4. עמלת מדד ממוצע: נגבית בהלוואות צמודות מדד בלבד, אם הפירעון המוקדם נעשה בין ה- 1-15 לחודש.  עמלה זו נגבית מכיוון שמדד המחירים לצרכן מתפרסם רק ב-15 לחודש, והיא מחושבת על הסכום הנפרע כפול מחצית המדד החודשי הממוצע בשנים עשר המדדים האחרונים שפורסמו לפני יום הפירעון. עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.

 

5. עמלת הלוואות במט"ח. עמלה זו נגבית כאשר הלווה נתן הודעה מוקדמת של פחות משני ימי עסקים (כל יום בו נערך מסחר במט"ח הן בארץ והן בחו"ל). גובה העמלה ייקבע על פי הפרשי השער שבין שער המט"ח ביום הפירעון המוקדם, לבין שער המט"ח שיחול שני ימי עסקים מאוחר יותר. 

 

אם אתם בוחנים אפשרות של ביצוע מחזור או פירעון מוקדם (חלקי או מלא), מומלץ לבדוק כיצד ניתן לשלם מינימום תשלום של עמלות פירעון מוקדם. בררו עם הבנקאי את הפרטים הבאים: 

  • אילו עמלות יחולו במקרה של פירעון מוקדם?
  • באיזה תאריך בחודש כדאי לפרוע את ההלוואה על מנת למזער תשלום עמלות אלה? 

לחצו כאן להורדת מסמך מפורט על עמלות פירעון מוקדם לחצו כאן להורדת מסמך מפורט על עמלות פירעון מוקדם

 

המסמך מוצג בפורמט Pdf לקריאה באמצעות תוכנת Acrobat Reader. להתקנת התוכנה לחץ כאן

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל