האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הקפאת תשלומי משכנתא 

 הקפאת תשלומי  
 משכנתא 

בימים אלו, אנחנו כאן בשבילכם!

במיוחד לתקופה זו, אנחנו מציעים לכם להקפיא את תשלומי המשכנתא ל-3 חודשים (כולל הקרן, הריבית וההצמדה), ולקבל פטור מלא מעמלה בגין ההקפאה - ללא הגעה לסניף! חשוב לנו לציין כי בסיום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא שנדחים ייפרסו על יתר תקופת המשכנתא. לכן, התשלומים החודשיים שלאחר תקופה זו יעלו באופן יחסי לסכום הדחייה (כולל ריבית והפרשי הצמדה).

 

 

 

 

לתשומת ליבכם: כדי שנוכל לטפל בזמן בבקשתכם להקפאת משכנתא, נבקש להגיש אותה עד 5 ימים לכל המאוחר לפני מועד החיוב החודשי הקרוב של המשכנתא שלכם. בקשות שיתקבלו ויאושרו פחות מ-5 ימים לפני מועד החיוב החודשי הקרוב, דחיית התשלומים בגינן עשויה להתחיל רק החל מהחודש הבא אחריו. אנחנו ממליצים על הגשת הבקשה באופן דיגיטלי מעמוד זה, אך ניתן לעשות זאת גם טלפונית ב-6062*.

 

  • משלוח הטופס מהווה הסכמה לכך שעל הפעולה יחולו: תנאי בנקאות בתקשורת תנאי בנקאות בתקשורת >> ו-תנאי טופס הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת תנאי טופס הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת, תוך בחירת ערוץ האינטרנט לביצוע פעולות.
  • אם כל הפרטים מולאו כנדרש ובקשתכם לדחיית התשלומים תאושר, אנו נשלח הודעת sms למספר הטלפון שרשמתם בטופס.
  • טופס זה מתייחס לבקשות לדחיית התשלומים במלואם (גרייס מלא), כולל קרן ההלוואה, ריבית והפרשי הצמדה. לבקשה לדחיית תשלומי הקרן בלבד והמשך תשלום הריבית (גרייס חלקי) - יש ליצור קשר עם מוקד השירות בטלפון 6062*.

*הזכאות להקפאת התשלומים הינה בכפוף לקריטריונים של הבנק. *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הדחייה לא תחול על התשלומים הנלווים, לרבות אך לא רק - עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח. *הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את השירות ו/או התנאים לעיל, בכל עת.