האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 Private Banking 

 Private Banking 

סקירה תקופתית

ללקוחות הבנקאות הפרטית של לאומי

סקירה לחודש אוגוסט, 2015

 

בנק ישראל נמנע מלהפתיע והותיר את הריבית ברמה של 0.1%

 בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש אוגוסט ללא שינוי, ברמה של
0.1% . ההחלטה נתקבלה, בין היתר, על רקע הגורמים הבאים: א.
התייצבות מסוימת "בסביבת האינפלציה" בעת האחרונה; ב. המשך
צמיחה מתונה בהובלת הצריכה הפרטית על אף הירידה בפעילות
היצוא והייצור התעשייתי; ג. המשך המדיניות המוניטארית המרחיבה
בעולם, בין היתר, על רקע ההתפתחויות בעת האחרונה בסין וביוון; ד.
הערכת בנק ישראל שהריבית בארה"ב צפויה לעלות עוד השנה; ה.
המשך הפעילות הערה בשוק הדיור; ו. ההחלטה על אי-שינוי הריבית
נתקבלה למרות המשך תיסוף השקל ביחס לסל המטבעות מאז
החלטת הריבית האחרונה.

 

בנוסף, בדו"ח היציבות הפיננסית (שפורסם יום לאחר החלטת הריבית)
נכתב כי המערכת הפיננסית המקומית חשופה למספר סיכונים מהותיים
אשר רובם תוצאה של סביבת הריבית הנמוכה לאורך זמן. ממצא זה
תומך אף הוא בהחלטת בנק ישראל שלא להפחית את הריבית בעת
הנוכחית, בכדי שהסיכונים ליציבות הפיננסית לא יוחמרו.
במבט קדימה, אנו מעריכים שפחתה ההסתברות להורדת ריבית במהלך
החודשים הקרובים, אולם לא מן הנמנע כי ינקטו צעדים מוניטאריים
מרחיבים אחרים, וביניהם צעדי הקלה כמותית דרך שוק המט"ח.
תנאי רקע למהלך כזה עשויים לכלול תיסוף נוסף של השקל ביחס
לסל המטבעות, ירידה בסביבת האינפלציה לשיעור החורג מגבולות

היעד, והיעדר שיפור של ממש בפעילות הכלכלית במשק (בפרט לאור
חולשת היצוא). העלאת הריבית בישראל תהיה תלויה בתוואי הריבית
בארה"ב – ככל שתתאחר כך ניתן לצפות לדחיית שינוי המגמה גם
בריבית המקומית.

 

The Investors' Review is also available in English

הסקירה מוצגת בפורמט pdf וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת
Adobe Reader. להתקנת התוכנה