האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2015

רווח נקי של 704 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השלישי של 2015, עלייה של 10.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם הרווח הנקי ב - 2.4 מיליארד שקלים, תשואה על ההון של 11.9%

 

  • הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ב - 704 מיליון שקלים. הרווח משקף תשואה על ההון של 10.4%.

 

  • הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם ב - 2.4 מיליארד שקלים. הרווח משקף תשואה על ההון של 11.9%.

 

  • יחס הלימות הון רובד 1 עמד בסוף הרבעון על 9.30%, ביחס ל - 9.09% ביום 31.12.2014.

 

  • יחס כיסוי נזילות (LCR) עמד בסוף הרבעון על 104%, מעל הסף הרגולטורי הנדרש.
 
  • ירידה בריכוזיות אשראי - לראשונה ללאומי אין קבוצת לווים שחבותם עולה על 10% מהון הבנק.

 

  • סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב - 166 מיליון שקלים, המהווים, בראיה שנתית, 0.09% מסך האשראי לציבור, נטו. ברבעון השלישי של 2015, ההוצאות להפסדי אשראי עמדו על 73 מיליון שקלים, המהווים, בראיה שנתית, 0.11% מסך האשראי לציבור, נטו.