האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.6.2015

רווח נקי של 23.3 מליון שקלים לבנק ערבי ישראלי ברבעון שני של שנת 2015   

 

 

הרווח הנקי של הבנק במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם ב- 48.5 מיליון שקלים, ירידה של כ-1.4% בהשוואה לרווח נקי של 49.2 מיליון שקלים במחצית הראשונה של שנת 2014   

  

הכנסות הבנק במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמו ב- 221.6 מיליון שקלים, עליה בשיעור של כ-3.3% בהשוואה להכנסות של 214.6 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2014.

 

תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה במחצית הראשונה לשנת 2015 ב- 16.0% , לעומת 18.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מידע נוסף: 

  • מאזן הבנק הסתכם ב-30 ביוני 2015 בכ- 8.0 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 7.4 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2014 (גידול של 8.6%), וכ- 7.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2014  (גידול של 5.1%)

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 ביוני 2015 בכ- 5.4 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.9 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2014 (גידול של 10.7%), וכ- 5.1 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 6.7%).

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2015 בכ- 5.0 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.7 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2014 (גידול של 7.8%), וכ- 4.8 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 4.5%).

 

  • הון הבנק הסתכם ב-30 ביוני 2015 בכ- 680.6 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 582.8 מיליון שקלים ב-30 ביוני 2014 (גידול של 16.8%), וכ- 618.8 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של  10.0%).