האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לשנת 2013

הרווח הנקי לשנת 2013 הסתכם ב- 106.5 מיליון שקלים - עליה של 3.3% בהשוואה לרווח נקי של 103.1 מיליון שקלים בשנת 2012.

 

הכנסות הבנק לשנת 2013 הסתכמו ב- 421.7 מיליון שקלים - עליה בשיעור של 3.9% בהשוואה להכנסות של 405.9 מיליון שקלים בשנת 2012.

 

הגורמים העיקריים אשר השפיעו על הרווח בשנת 2013 הינם:

  • עליה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 10.8 מיליון שקלים, כתוצאה מגידול בפעילות העסקית של הבנק.
  • ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של 5.9 מיליון שקלים.
  • עליה בהכנסות שאינן מריבית בסך של 5.0 מיליון שקלים.
  • עליה בהוצאות התפעוליות בסך של 16.2 מיליון שקלים. 

 

נתונים נוספים:

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 31 בדצמבר 2013 בכ- 6.9 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 6.1 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2012 - גידול של 12.5%.

 

  • האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב- 31 בדצמבר 2013 בכ- 4.6 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.1 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2012 - גידול של11.9%.

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 31 בדצמבר 2013 בכ- 4.6 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.3 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012 - גידול של 5.7%.

 

  • הון הבנק הסתכם ב- 31 בדצמבר 2013  בכ- 553.0 מיליון שקלים, בהשוואה לכ- 526.8 מיליון שקלים ב-31 בדצמבר 2012 - גידול של 5.0%.