DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 סקירת שוק ההון 

 סקירת שוק ההון 

ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ובעולם ותחזיות לעתיד

סקירה לשבוע:
10/03/2019-17/03/2019

התפתחויות בשווקים

 

שבוע חיובי עבר על שוקי העולם, על רקע נתוני מאקרו, שהפיגו במידת מה את החששות מההאטה בקצב הצמיחה העולמי. בארה"ב, נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש ינואר הצביעו על עליה של 0.2% בהשוואה לדצמבר, כאשר ההזמנות למוצרים בני קיימא עלו אף הן (0.4%). נתונים אלו מלמדים על כך שרמת הביקושים של משקי הבית לא הוסיפה להתדרדר בחודש זה. מאידך, נתונים על פעילות ענפי התעשייה בחודשים פברואר ומרץ הראו על המשך האטה. גם בסין, נתוני הייצור התעשייתי הצביעו על התמתנות נוספת, בעוד המכירות הקמעונאיות שמרו על יציבות. בגרמניה, לעומת זאת, הייצור התעשייתי הפתיע לרעה, ומאזן הסחר רשם עודף נמוך ממה שהיה צפוי. בבריטניה, פורסמו נתוני מאקרו טובים (תוצר, ייצור תעשייתי, תשתיות) ובמקביל נמשכים הניסיונות להגיע להסכמה פנימית לגבי אופן ביצוע הברקזיט.

 

בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר הפתיע את החזאים כאשר עלה בשיעור של 0.1%, בעוד הציפיות היו לירידה של 0.1%-0.2%. שיעור האינפלציה השנתי עומד כעת (12 חודשים אחרונים) על 1.2%. עוד בישראל, לאירועים בטחוניים ולהתקרבות מועד הבחירות - לא הייתה השבוע השפעה מהותית על שוק ההון המקומי.

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>