DCSIMG

 קרן הלוואות בערבות המדינה 

 קרן הלוואות בערבות המדינה 

תנאי האשראי

סכומי הלוואות:

 

  1. עסק בהקמה: עד 500 אלף ש"ח.
  2. עסק קטן (מחזור עסקים עד 6.25 מליון ש"ח): עד 500 אלף ש"ח.
  3. עסק קטן (מחזור עסקים מעל 6.25 מליון ש"ח): עד 8% מהמחזור (קרי עד 2 מש"ח).
  4. עסק בינוני: עד 8% מהמחזור
  5. יצואן: עד 12% (היקף יצוא מינימלי 250 אלף $ בשנה).
  6. אשראי לתעשייה: עד 15%.

 

מסלולי הלוואות:

 

·         שקלית צמודת מדד

·         שקלית לא צמודה

·         צמוד דולר

 

תקופת ההלוואה:  

שנה עד חמש שנים, מתוכם עד 6 חודשי גרייס לקרן בלבד

(הלוואה במסלול השקעות בתעשייה לעסקים קטנים ובינוניים בעלי ותק פעילות של 3 שנים ומעלה - עד 12 שנה).

 

ביטחונות:

עד 25% בהתאם לגודל העסק, ללא שש"כ.

"עסק בהקמה" - בהלוואות עד 300 א' ₪ עד 10% ביטחונות.

 

ריבית:

שיעור הריבית על ההלוואות ייקבע בהתאם לפעילות העסק ולצרכיו.   

 

עמלות:

פתיחת תיק 150 ₪

עמלת הקצאת ערבות 1-2% מקרן ההלוואה בהתאם למחזור העסק (מועבר למדינה).

 

 

 

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.