DCSIMG

 קרן הלוואות בערבות המדינה 

 קרן הלוואות בערבות המדינה 

הגדרות עסקים

עסק בהקמה

 

  • עסק אשר טרם החל לפעול
  • עסק שעד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ
  • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל, ובלבד שמחזור המכירות שלו אינו עולה על 500 א' ₪ מיום הקמתו.
  • בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למקום ייעודי, ובלבד שמחזורו אינו עולה על 500 א' ₪ מיום הקמתו

עסק קטן

  • עוסק מורשה/תאגיד, בעל מחזור מכירות שנתי של עד 25 מ' ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה

עסק בינוני

  • עוסק מורשה/תאגיד, בעל מחזור מכירות שנתי של 25 מ' ₪ עד 100 מיליון ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה