האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 החברה המנהלת 

 החברה המנהלת 

הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים

לא מנוכות הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות מכספי הקופה.