האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 החברה המנהלת 

 החברה המנהלת 

הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים

לא מנוכות הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות מכספי הקופה.