DCSIMG

 הלוואה בקליק 2016 

 הלוואה בקליק 2016 

  • ללקוחות בעלי ותק של חצי שנה, בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק
  • אישור ההלוואה וסכום הזכאות בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק
  • לאומי רשאי לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן האשראי/ההלוואה
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל