DCSIMG

חשבון פרטי - הטבות בפתיחת חשבון

פותחים חשבון פרימיום פרטי בלאומי ונהנים!

 • פטור מעמלות עו''ש ל-3 שנים

או

 • הלוואה ללא ריבית בגובה 30,000 ש''ח
  *ב-24 תשלומים חודשיים

 

תנאים מזכים להטבות בפתיחת חשבון
 

ההטבות תינתנה ללקוחות פותחי חשבון חדש העומדים באחד התנאים המזכים:

 1. העברת משכורת באינטגרציה** בסכום של ₪7,000 ומעלה נטו ליחיד  או 12,000 ₪ ומעלה נטו לזוג וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד   המשויך לחשבון*
   
 2. החזקת פיקדונות (כספיים/ ניירות ערך) בשווי שלא יפחת בכל עת מ-₪250,000 וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון*
   
 3. חיוב חודשי מינימאלי של 4,000 ₪ בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון* הנ"ל
   

זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.

 

*כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי
**משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בין בנקאית

 

 

ובנוסף - בלעדי בלאומי! מענק בגובה דמי החבר בלשכת עוה"ד

 • גובה המענק יהיה בהתאם לסכום דמי החבר לתשלום (בהנחה) עד ה-15.1.2018, הנקוב בשובר שיציג עורך הדין לבנק ("סכום המענק").
 • המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשים שווים של 1/12 מסכום המענק, בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי הבנקאיים של לאומי בחשבון, ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל.
 • תשלום המענק לשנת 2018 יתבצע על סמך בדיקת הזכאות בהתאם לתנאים המפורטים ושתחל לאחר סיום תקופת הזכאות בגין מענק 2017.
 • לאומי רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.

 
תנאי ההטבות לפותחי חשבון >>

 


הטבות בניהול חשבון פרימיום פרטי בלאומי


הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים:
 

 הלוואה עד גובה 150,000 ₪ או 10 משכורות, הנמוך מבינהם

תקופת ההחזר עד 60 חודשים
ללקוחות מעבירי משכורת ללאומי P – 0.1%
ללקוחות שאינם מעבירי משכורת ללאומי P + 0.65%


עמלת טיפול באשראי וביטחונות: 65% הנחה


יותר הטבות בניירות ערך: 

 

שווי תיק הלקוח

העמלה לבעלי תיק בשווי
50,000-249,999 ש"ח

העמלה לבעלי תיק בשווי

250,000-499,999 ש"ח

העמלה לבעלי תיק בשווי

500,000 ₪ ומעלה

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע
הנסחרים בבורסה בת"א
0.2% 0.18% 0.16%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ לארץ 0.28% 0.23% 0.18%
דמי ניהול  פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ 0.18% שנתי 0.12% שנתי 0.06% שנתי

 יותר הטבות במט"ח:

 • 70% הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים
 • 0.5% הטבה בשער חליפין

יותר הטבות במסגרת אשראי:

 • מסגרת אשראי עד 90,000 ש"ח
 • 65% מגובה המסגרת בריבית של P+3%
 • 35% מגובה המסגרת בריבית של P+6% 

הטבות במסגרת אשראי הינן בכפוף לשיקול דעת עסקי של הסניף


5 פנקסי שיקים חינם בשנה


כרטיס אשראי ייחודי לעורכי דין הכולל:

 • כרטיס לאומי קארד ויזה/ מאסטרקארד מסוג זהב עסקי/ פלטינה פטור מדמי  כרטיס ל 4 שנים.
 • כניסה לטרקלין דן בנתב"ג - (כפוף לתוכנית ההטבות והפינוקים של לאומי קארד. כמפורט באתר לאומי קארד)
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – כמפורט באתר לאומי קארד  www.leumi-card.co.il
 • תכנית פינוקים פלוס- הטבות 1+1 כל השנה (סרטים, ארוחות בוקר, הצגות, מופעים ואטרקציות)  כמפורט באתר לאומי קארד.
 • למצטרפים למסלול תעופה חלף תכנית הפינוקים- יחס המרת נקודות תעופה מועדף . (בכפוף לבקשת הצטרפות שתוגש מראש לחברת האשראי, וכן בכפוף לתנאים שייקבעו ע"י חברת האשראי).
 • מועדון הנחות פלוס- המקנה הנחות באלפי בתי עסק מקומיים ברחבי הארץ כמפורט באתר לאומי קארד.
 • קבלת מידע וביצוע פעולות באמצעות אפליקציית לאומי קארד.

כלים בשוק ההון:

 • הטבות ייחודיות בניירות ערך - לחברי מחוזות לשכת עוה"ד
 • יעוץ בהשקעות על כלל מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק
 • יעוץ פנסיוני - סיוע בתכנון הפנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות
   

תנאי ההטבות לניהול חשבון >>