DCSIMG

הטבות בפתיחת חשבון פרטי

פותחים חשבון פרימיום פרטי בלאומי ונהנים!
 

פטור מעמלות עו''ש ל-3 שנים
 

או

הלוואה ללא ריבית בגובה 30,000 ש''ח

*ב-24 תשלומים חודשיים
 

 

תנאים מזכים להטבות בפתיחת חשבון
 

ההטבות תינתנה ללקוחות פותחי חשבון חדש העומדים באחד התנאים המזכים:

 1. העברת משכורת באינטגרציה** בסכום של ₪7,000 ומעלה נטו ליחיד  או 12,000 ₪ ומעלה נטו לזוג וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד   המשויך לחשבון*
   
 2. החזקת פיקדונות (כספיים/ ניירות ערך) בשווי שלא יפחת בכל עת מ-₪250,000 וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון*
   
 3. חיוב חודשי מינימאלי של 4,000 ₪ בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון* הנ"ל

זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.


*כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי
**משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בין בנקאית

 

 

מענק השתתפות בדמי החבר בלשכה לשנת *2018!

 

 • מענק ההשתתפות בדמי החבר הינו בכפוף להמצאת טופס חתום ע"י לשכת רו"ח ובו ציון סכום ההשתתפות.
   
 • המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשים שווים של 1/12 מסכום המענק, בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי הבנקאיים של לאומי בחשבון, ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל.
   
 • לאומי רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי
   

תנאי הטבות לפותחי חשבון >>

 

הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים:
 

הלוואה עד גובה 150,000 ₪ או 10 משכורות, הנמוך מבינהם

תקופת ההחזר עד 60 חודשים
ללקוחות מעבירי משכורת ללאומי P – 0.1%
ללקוחות שאינם מעבירי משכורת ללאומי P + 0.65%


עמלת טיפול באשראי וביטחונות: 65% הנחה

 

יותר הטבות בניירות ערך >>

 

 

יותר הטבות במט"ח:

 • 70% הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים
 • 0.5% הטבה בשער חליפין


יותר הטבות במסגרת אשראי:

 • מסגרת אשראי עד 90,000 ש"ח
 • 65% מגובה המסגרת בריבית של P+3%
 • 35% מגובה המסגרת בריבית של P+6%

הטבות במסגרת אשראי הינן בכפוף לשיקול דעת עסקי של הסניף

 

 

5 פנקסי שיקים חינם

 

 

כרטיס אשראי ייחודי לרואי חשבון הכולל:

 

 • כרטיס לאומי קארד ויזה/ מאסטרקארד מסוג זהב עסקי/ פלטינה פטור מדמי  כרטיס ל 4 שנים
 • כניסה לטרקלין דן בנתב"ג - (כפוף לתוכנית ההטבות והפינוקים של לאומי קארד. כמפורט באתר לאומי קארד)
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – כמפורט באתר לאומי קארד  www.leumi-card.co.il
 • תכנית פינוקים פלוס- הטבות 1+1 כל השנה (סרטים, ארוחות בוקר, הצגות, מופעים ואטרקציות)  כמפורט באתר לאומי קארד
 • למצטרפים למסלול תעופה חלף תכנית הפינוקים- יחס המרת נקודות תעופה מועדף . (בכפוף לבקשת הצטרפות שתוגש מראש לחברת האשראי, וכן בכפוף לתנאים שייקבעו ע"י חברת האשראי)
 • מועדון הנחות פלוס- המקנה הנחות באלפי בתי עסק מקומיים ברחבי הארץ כמפורט באתר לאומי קארד
 • קבלת מידע וביצוע פעולות באמצעות אפליקציית לאומי קארד

 

תנאי ההטבות לניהול חשבון >>