האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חשבון פרטי 

 חשבון פרטי 

יותר הטבות בניירות ערך

 

שווי תיק הלקוח העמלה ל עלי תיק בשווי 50,000-249,999 ש"ח העמלה לבעלי תיק בשווי 250,000-499,999 ש"ח העמלה לבעלי תיק בשווי 500,000 ש"ח ומעלה
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א 0.2% 0.18% 0.16%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ לארץ 0.28% 0.23% 0.18%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ- רבעוני 0.045%  0.03%  0.015%