האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חשבון עסקי 

 חשבון עסקי 

הבהרות

כללי

 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
 • כללי הגדרת “עסק קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי
 • כל ההטבות בכפוף לעמלות מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ובאתר לאומי 
 • ריבית הפריים השנתית – כמפורט בסניפי לאומי 
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • אובליגו ובטחונות כפי סמכויות.

 

אשראים 

 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. 
 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

השקעות

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני”ע בבורסה בת”א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו”ף וחוזים עתידיים במעו”ף
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני”ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני”ע זרים 
 • ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי טרייד 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות