DCSIMG

 השקעות 

 השקעות 

פעילויות ייחודיות בהשקעות

רק בישיר ניתנת האפשרות:

  • לפעול בשוק המעוף
  • קו ישיר לכותבי מעו"ף לאורך שעות המסחר
  • לבצע עסקאות עתידיות במט"ח
  • קישור לחד עסקאות מט"ח (ללקוחות מתאימים)
  • לתפעל חשבונות IRA (ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות באופן עצמאי)