האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

מענק השתתפות בדמי החבר בלשכה לשנת 2020

 

 

פתיחה וניהול חשבון פרטי פתיחה וניהול חשבון עסקי

      

 

* מענק ההשתתפות בדמי החבר הינו בכפוף להמצאת טופס חתום ע"י לשכת רו"ח ובו ציון סכום ההשתתפות. המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשיים שווים של 1/12 מסכום המענק. בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי שהונפקו ע"י לאומי בחשבון ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי. אין כפל מענקים ולפיכך המענק לא יינתן לחבר הלשכה, אשר קיבל מענק דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים.