האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ריבית משתנה על בסיס אירו 

 ריבית משתנה על בסיס אירו 

הלוואה במסלול זה מתנהלת על-פי שער האירו. ההחזרים החודשיים משולמים בש"ח, בהתאם לשער היציג של האירו לעומת השקל. כלומר: כאשר השער היציג של האירו עולה לעומת השער היציג במועד נטילת ההלוואה - הסכום לתשלום עולה יחד עמו, וכאשר השער היציג של האירו יורד - הסכום לתשלום יורד בהתאם.

 

 

מטבע ההלוואה שיטות החזר טווחי שנים התנהגות הריבית הצמדה למדד המחירים לצרכן עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
אירו שפיצר 4-30 משתנה מדי 6 חודשים, במועדים מוגדרים מראש, בהתאם לשיעור ריבית הליבור אירו לא צמודה ללא עמלת היוון בכל עת שמתקיים מסחר באירו, בתנאי הודעה מראש של 10 ימים
קרן שווה 4-30
בוליט 2-4

לשאלות ותשובות בנושא רפורמת ריביות הליבור לחץ כאן>>

 

למה זה יכול להתאים לכם?

  • כי יש לכם הכנסה באירו.
  • כי אתם תושבי חוץ.
  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה), ללא תשלום עמלת היוון.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

  • מסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי 6 חודשים, כתוצאה משינויים בריבית הליבור אירו.
  • כאשר שער האירו עולה, יתרת הסכום הנותר לתשלום (הקרן) בש"ח - עולה באותו שיעור. באותה מידה תיתכן גם ירידה ביתרת הקרן בש"ח, כששער האירו יורד.
  • בכפוף למגבלות בנק ישראל על חלק ההלוואה בריבית משתנה מתוך סה"כ ההלוואה לדיור, להרחבה לחץ כאן >>
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים ובנספחים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק.