האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ריבית משתנה כל שנה, צמודה למדד 

 ריבית משתנה כל שנה, צמודה למדד 

הלוואה צמודת מדד בריבית שמשתנה בתום כל שנה.

במסלול זה הריבית משתנה בתום כל שנה בהתאם

 

שינוי "עוגן אג"ח צמוד". עוגן זה, בהתייחס לריבית משתנה כל שנה, הינו   שיעור התשואה הריאלי הממוצע הקלנדרי של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הצמוד, אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, כפי שהוא מתפרסם על-ידי בנק ישראל בטבלת "  התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים) ", בשורת "ממוצע קלנדרי" בעמודות המתייחסות לתקופות לפידיון של שלוש שנים ארבע שנים וחמש שנים, בממוצע, שהינו תוצאה של חיבור כל שיעורי התשואה המפורטים בעמודות הרלוונטיות כאמור וחילוקה ב-3.

 

 

שיטות החזר טווחי שנים התנהגות הריבית הצמדה למדד המחירים לצרכן עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
שפיצר 4-30 משתנה בתום כל  שנה, בהתאם ל" עוגן אג"ח צמוד עוגן אג"ח צמוד" בהתייחס לריבית משתנה כל שנה צמוד ללא עמלת היוון במחצית השנייה של כל חודש, ובנקודת שינוי הריבית מדי שנה
בוליט 2-5

 

למה מסלולים אלו יכולים להתאים לכם?

  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) ללא תשלום עמלת היוון, אחת שנה.
  • כי לרוב, הריבית המוצעת במסלול זה נמוכה, יחסית למסלולים אחרים, ואז התשלומים הראשוניים בהלוואה נמוכים יותר לפחות בשנה הראשונה.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

 

  • במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי כל שנה, כתוצאה משינויים בעוגנים. הלוואה זו צמודה למדד. כלומר, אם המדד יעלה או יירד  – הסכום הנותר לתשלום וההחזרים החודשיים יגדלו או יירדו, בהתאם למדד.
  • בכפוף למגבלות בנק ישראל על חלק ההלוואה בריבית משתנה מתוך סה"כ ההלוואה לדיור, להרחבה לחץ כאן >>
  • לצפיה בטבלת הריבית המשמשת לחישוה עמלת פירעון מוקדם לחצו כאן
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים ובנספחים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק.