האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 זכאות לסיוע ברכישת דירה 

 זכאות לסיוע ברכישת דירה 

מגישים בדיגיטל בקשה לסיוע ברכישת דירה - ויכולים לקבל הלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון

 

מה כדאי לדעת על הלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון?

הלוואת הזכאות הינה הלוואה בריבית קבועה, אשר עשויה להיות נמוכה מהריבית שתוצע ע"י הבנק. עבור החלק של הלוואת הזכאות ניתן יהיה לבצע פירעון מוקדם ללא עמלות, ועבור החלק של הלוואה משלימה מכספי הבנק, תחול הנחה בעמלת הפירעון המוקדם.

 

מי יכול להגיש את הבקשה הדיגיטלית?

 • הגשת הבקשה הדיגיטלית רלוונטית לחסרי דירה, המעוניינים לקבל סיוע לרכישת דירה.
 • אם הגשתם בעבר בקשה לתעודת זכאות - יש לפנות למקום בו הוגשה הבקשה.

 

לפני הגשת בקשה חשוב שיהיו בידיכם הפרטים הבאים:

 • מספרי תעודות זהות של המבקשים ושל ילדיהם.
 • תאריך נישואין.
 • פרטי אחים ואחיות של המבקשים, כולל מספרי תעודות זהות, שנת לידה וכתובת מגורים.
 • למבקשי זכאות של עולים - מספר תעודת עולה ותאריך עלייה.
 • למבקשי תוספת סיוע בגין חודשי שרות צבאי - מספר אישי ומספר חודשי שרות חובה.
  מומלץ להוציא אישור שרות מאתר צה"ל >>
 • למבקשי תוספת סיוע בגין חודשי שרות לאומי, בגוף המוכר ע"י רשות השירות הלאומי אזרחי - מספר חודשי שרות לאומי.
 • בהמשך התהליך, וככל שבקשתכם תאושר, תתבקשו להציג מסמכים ואישורים (מקוריים/ נאמנים למקור) התומכים בנתוני ההצהרה בשאלון.
  לצפייה בפירוט המסמכים באתר משרד הבינוי והשיכון >>

 

 

 

הסברים נוספים ניתן למצוא באתר משרד השיכון והבינוי בקישורים הבאים: הסבר על הזכאות >>  הסבר על הניקוד >>

 
*העמלה בגין הוצאת התעודה לאחר הגשת המסמכים לבדיקת הצהרות הלקוח - 60 ש"ח. כיום, קיימת הטבה ללוקחי משכנתא בלאומי שאינם מחוייבים בעמלה זו. *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *המלווה - בנק לאומי. *אין באמור משום הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. אשראי יועמד בכפוף לשיקול דעת הבנק.