DCSIMG

הטבות לרופאים בניהול חשבון עסקי

הלוואות למעבירי עסק

גובה ההלוואה תקופת ההחזר שיעור הריבית למעבירי מחזור שנתי מינימלי של 360,000 ש"ח* שיעור הריבית למעבירי מחזור שנתי מינימלי של 2.5 מליון ש"ח**
עד 250,000 ש"ח עד 48 חודשים פריים + 3.2% פריים + 2.95%

 

* ההלוואה מיועדת ללקוח עסקי בעל  מחזור הכנסות שנתי של עד 360,000 ₪, או לקוח חדש שיעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי.
**ההלוואה מיועדת ל לקוח בעל מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ₪ ,או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי      ו/או עושר פיננסי של 1 מיליון ₪ ויותר – שיופקד לחצי שנה ומעלה,
***אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

יותר הטבות בשנה הראשונה בניהול החשבון העסקי 

עסק קטן

שם העמלה שיעור  הטבה
הטבה בפנקסי שיקים 50%
הטבה בהפקדת ממ"ד 48%
הטבה בטיפול בהלוואה מעל 100 אש"ח 42%
הטבה בטיפול במסגרת אשראי  42%

 

עסק גדול 

שם העמלה שיעור  הטבה
הטבה בפנקסי שיקים 50%
הטבה בהפקדת ממ"ד 48%
הטבה בדמי טיפול באשראי וערבות 42%
הטבה בטיפול במסגרת אשראי 42%

 

תוקף ההטבות עד ל- 30.4.2019

 

הבהרות