האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

סכומי הלוואות:

 

 • עסק בהקמה: עד 500 אלף ש"ח 
 • עסק קטן (מחזור עסקים עד 6.25 מליון ש"ח): עד 500 אלף ש"ח
 • עסק קטן (מחזור עסקים מעל 6.25 מליון ש"ח): עד 8% ממחזור העסקים
 • עסק בינוני (מחזור עסקים מעל 25 מליון ש"ח ועד 100 מליון ש"ח): עד 8% ממחזור העסקים
 • יצואן (עסק קטן/בינוני עם היקף ייצוא מינימלי 250 א' $ בשנה): עד 12% ממחזור העסקים
 • אשראי להשקעה בתעשייה: עד 15% ממחזור העסקים

 

סוגי ההלוואות:

 

שקלית צמודה, שקלית לא צמודה, צמוד דולר.

 

תקופת ההלוואה:

 

 • שנה עד חמש שנים, מתוכן עד 6 חודשי גרייס (על הקרן בלבד)
 • הלוואה לצורך השקעה בתעשייה - עד 12 שנים, מתוכן עד 6 חודשי גרייס (על הקרן בלבד)

 

בטחונות:

 

 • עד 25% בהתאם לגודל העסק
 • "עסק בהקמה" - עד 10% ל - 300,000 הראשונים
 • הלוואה להשקעה בתעשייה למטרת רכישת נכס - יירשם שעבוד ספציפי על הנכס
 • הלוואה להשקעה בתעשייה למטרה שאינה רכישת נכס - עד 30%
 • ערבויות בעלים

 

ריבית:

 

שיעור הריבית על ההלוואות ייקבע בהתאם לשיקול דעת הבנק.

 

עמלות:

 

 • עמלת טיפול באשראי ובטחונות לבנק - 150 ש"ח
 • עמלת הקצאת ערבות 1%-2% מקרן ההלוואה, בהתאם למחזור העסק (נגבית ע"י הבנק ומועברת למדינה)

בנוסף ישולם סכום של 250 ש"ח לגוף המתאם עבור בחינת הבקשה.

 


* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.