האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

סכומי הלוואות:

 

 • עסק בהקמה: עד 500 אלף ש"ח 
 • עסק קטן (מחזור עסקים עד 6.25 מליון ש"ח): עד 500 אלף ש"ח
 • עסק קטן (מחזור עסקים מעל 6.25 מליון ש"ח): עד 8% ממחזור העסקים
 • עסק בינוני (מחזור עסקים מעל 25 מליון ש"ח ועד 100 מליון ש"ח): עד 8% ממחזור העסקים
 • יצואן (עסק קטן/בינוני עם היקף ייצוא מינימלי 250 א' $ בשנה): עד 12% ממחזור העסקים
 • אשראי להשקעה בתעשייה: עד 15% ממחזור העסקים

 

סוגי ההלוואות:

 

שקלית צמודה, שקלית לא צמודה, צמוד דולר.

 

תקופת ההלוואה:

 

 • שנה עד חמש שנים, מתוכן עד 6 חודשי גרייס (על הקרן בלבד)
 • הלוואה לצורך השקעה בתעשייה - עד 12 שנים, מתוכן עד 6 חודשי גרייס (על הקרן בלבד)

 

בטחונות:

 

 • עד 25% בהתאם לגודל העסק
 • "עסק בהקמה" - עד 10% ל - 300,000 הראשונים
 • הלוואה להשקעה בתעשייה למטרת רכישת נכס - יירשם שעבוד ספציפי על הנכס
 • הלוואה להשקעה בתעשייה למטרה שאינה רכישת נכס - עד 30%
 • ערבויות בעלים

 

ריבית:

 

שיעור הריבית על ההלוואות ייקבע בהתאם לשיקול דעת הבנק.

 

עמלות:

 

 • עמלת טיפול באשראי ובטחונות לבנק - 150 ש"ח
 • עמלת הקצאת ערבות 1%-2% מקרן ההלוואה, בהתאם למחזור העסק (נגבית ע"י הבנק ומועברת למדינה)

בנוסף ישולם סכום של 250 ש"ח לגוף המתאם עבור בחינת הבקשה.

 


* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.