האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

מהם תנאי הסף להגשה?

  • הלווה הינו עסק קטן או עסק בינוני המאוגד בישראל
  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל
  • חשבון העסק או חשבונו הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל ו/או מועמד להגבלה
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
  • לעסק לא קיים חוב שהוגדר "חוב פגום" בחשבונות הלווה הקיימים בבנק ו/או חוב "חוב מסופק"
  • העסק המבקש הלוואה יעביר לגוף המתאם מכתב ויתור סודיות בנקאית לצורך בדיקה כי חשבונות העסק מנוהלים באופן תקין ולקבלת כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת הבקשה