האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

מהם תנאי הסף להגשה?

  • הלווה הינו עסק קטן או עסק בינוני המאוגד בישראל
  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל
  • חשבון העסק או חשבונו הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל ו/או מועמד להגבלה
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
  • לעסק לא קיים חוב שהוגדר "חוב פגום" בחשבונות הלווה הקיימים בבנק ו/או חוב "חוב מסופק"
  • העסק המבקש הלוואה יעביר לגוף המתאם מכתב ויתור סודיות בנקאית לצורך בדיקה כי חשבונות העסק מנוהלים באופן תקין ולקבלת כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת הבקשה