האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

 הלוואה בערבות המדינה למסחרית 

  • אין במסמך זה התחייבות לאישור הבקשה בגופים המתאמים או בלאומי
  • הגשת בקשה באמצעות יועץ עסקי/רו"ח/יועץ מס וכיוצ"ב כרוכה בתשלום. אין לאומי אחראי לגובה התשלום ואין לו כל מעורבות ו/או אחריות במערכת התתקשרות שלכם עם היועץ שנבחר על ידכם
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה
  • העמדת ההלוואות, סכומן ותנאיהן כפופים לתנאים ולקריטריונים שונים, לרבות התנאים הקבועים בהתקשרות עם מדינת ישראל
  • אישור כלל ההלוואות ותנאיהן בכפוף לשיקול דעת הבנק וכן הועדה המשותפת
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.