DCSIMG

 כרטיסי אשראי 

 כרטיסי אשראי 

סכומי משיכת מזומנים בכספומטים ביממה 

 

סוג הכרטיס הסכום המקסימלי
כרטיס First 15,000 ש"ח
כרטיס פלטינום 15,000 ש"ח 
כרטיס זהב 10,000 ש"ח 
כרטיס בינלאומי 10,000 ש"ח
כרטיס מקומי 10,000 ש"ח 
כרטיס כספומט 3,000 ש"ח 
כרטיס דביט 10,000 ש"ח 
כרטיס צעיר 400 ש"ח 

 

 

הבהרות

  • הסכום בשקלים ללקוחות לאומי
  • לתשומת ליבכם, למשיכת הסכום המקסימאלי יתכן כי תידרשו ליותר מפעולה אחת
  • תקרת המשיכה היומית מותנית ביתרה החשבון ו/או במסגרת האשראי המוקצית בחשבון
  • תקרת המשיכה במט"ח זהה לסכומי המשיכה המופיעים בטבלה הנ"ל, בהתאם לשווי המטבע הנמשך
  • במקרה של אובדן או גניבת כרטיס התקשרו ללאומי קארד 03-6178888