האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הלוואות לחגים 

 הלוואות לחגים 

  • העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו.
  • תנאי ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן, ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות.
  • התנאים בתוקף עד 15.10.2018.
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי.
  • לאומי רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • פרטים מלאים ומחייבים בקשר להלוואות ולתנאי הזכאות בסניפי לאומי ובאתר.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.